Vaš Doktor

PLANIRANJE OBITELJI - Abortus

E-mail Ispis PDF

Tretiranje namjernog pobačaja u svijetu razlikuje se od toga da je pravno zabranjen pa do toga da je moguć na zahtjev. Oko dvije trećine žena na svijetu ima mogućnost dozvoljenog pobačaja; oko jedna dvanaestina živi u zemljama gdje je pobačaj strogo zabranjen. U SAD namjerni pobačaj se dozvoljava tokom prva 3 mjeseca trudnoće. Nakon toga, o pobačaju određuju zakoni pojedine države. U SAD oko 30% svih trudnoća završava namjernim pobačajem, koji je postao jedan od najčešćih hirurških zahvata u zemlji.

 

Kontracepcija i sterilizacija izazivaju puno nižu stopu komplikacija nego namjerni pobačaj, osobito u mladih žena. Zbog toga su kontracepcija i sterilizacija (za žene koje ne žele kasnije više ostati trudne) bolji izbori u sprječavanju nenamjerne trudnoće a pobačaj treba ostaviti za situacije kod kojih su sigurnije metode podbacile.

 

Postupci kod namjernog pobačaja uključuju od¬stranjenje sadržaja maternice kroz vaginu (hirurška evakuacija, kiretaža) te korištenje lijekova kojima se potiču stezanja maternice tako da se sadržaj izbacuje. Postupak ovisi o tome koliko je mjeseci žena u drugom stanju.

 

Hirurška evakuacija (kiretaža) kroz vaginu koristi se u oko 97% namjernih pobačaja i gotovo uvijek kada je trudnoća kraća od 12 sedmica. Koristi se postupak sukcijske kiretaže. Ako se izvodi tokom prvih 4-6 sedmica trudnoće, kanal vrata maternice mora se samo malo proširiti, ili uopće ne. Instrument koji se tipično koristi je mala, savitljiva cjevčica povezana sa izvorom vakuuma, obično aparatom-pumpom ili ručnom pumpom, ali ponekad i injekcijskom špricom na vakuum. Cjevčica se uvodi kroz vrat maternice u šupljinu maternice, koju se zatim nježno i potpuno prazni. Ponekad se ovim postupkom ne uspije prekinuti trudnoću, osobito u ranim sedmicama.

 

Za trudnoće od 7-12 sedmica, kanal vrata maternice mora se proširiti jer se koristi šira cijev. Kako bi se smanjila mogućnost ozljede vrata maternice, doktor može radije nego mehaničke proširivače, koristiti laminariju (suhi štapići od morske trave, kod nas se ne koriste) ili slične proširivače koji navlače vodu. Laminarija se uvlači u kanal vrata maternice i ostavlja tamo 4-5 sati, obično preko noći. Budući da laminarija navlači veliku količinu vode iz tijela, bubri, širi se i širi kanal vrata maternice.

 

Za trudnoće dulje od 12 sedmica, najčešće se koriste dilatacija i evakuacija (kiretaža). Sukcija i forceps (porodnička kliješta) koriste se u svrhu odstranjenja produkata začeća a zatim se maternicu može nježno ostrugati kako bi se bilo sigurno da je kompletno tkivo odstranjeno.

 

Dilatacija i evakuacija koriste se u kasnijoj trudnoći češće od lijekova u svrhu namjernog pobačaja jer je stopa ozbiljnih komplikacija niža.

 

Lijekovi poput mifepristona (RU 486) i prostaglandina koriste se ponekad za izazivanje namjernog pobačaja, osobito nakon 16 sedmica trudnoće, jer dilatacija i evakuacija u ovom stadiju trudnoće mogu izazvati ozbiljne komplikacije, poput ozljede maternice i crijeva. RU 486 se također može koristiti ubrzo nakon začeća. Prostaglandini, lijekovi koji potiču maternicu na stezanje, mogu se davati u obliku vaginalnih čepića ili injekcija. Nuspojave uključuju mučninu, povraćanje, proljev, crvenilo lica i nesvjesticu. Kod nekih žena prostaglandini mogu izazvati napad astme.

 

Mifepriston, u kombinaciji s prostaglandinom, je vrlo djelotvoran u prekidanju trudnoće kraće od

7 sedmica. Ovaj lijek sprječava djelovanje progesterona u sluznici maternice, tako da prostaglandin može djelovati djelotvoranije. Trenutno je dostupan (na recept) samo u Europi (u ograničenom broju zemalja).Njegova djelotvoranost i bezopasnost testiraju se u SAD.

 

Oralna sredstva protiv začeća koja sadrže visoke doze hormona ponekad se propisuju za preduhitriti trudnoću nakon jednog jedinog spolnog odnosa bez zaštite, mada nisu uvijek djelotvorani. Moraju se uzeti u roku od 72 sata. Nuspojave uključuju mučninu i povraćanje.

 

Komplikacije

Opasnost od komplikacija kod namjernog pobačaja neposredno je povezana sa trajanjem trudnoće i korištenim načinom prekida trudnoće. Što je žena dulje bila u drugom stanju, opasnost je veća. Trajanje trudnoće može biti teško procijeniti, ako je žena nakon zanošenja imala neki oblik krvarenja, ako je debela ili je uterus nagnut prema natrag umjesto prema naprijed. U tim situacijama, obično se napravi pretraga UZ-om.

 

Jedna od ozbiljnih komplikacija je perforacija (probijanje) maternice hirurškim instrumentom, što se događa u oko 1 na 1000 namjernih pobačaja. Ponekad je ozlijeđeno crijevo ili neki drugi organ. Obilno krvarenje tokom ili neposredno nakon zahvata zbiva se u oko 6 na svakih 10000 namjernih pobačaja. Neki od postupaka mogu, osobito tokom druga 3 mjeseca trudnoće, uzročiti površnu razderotinu ili neku drugu ozljedu vrata maternice.

 

Najčešća kasna komplikacija je krvarenje uz¬rokovano zaostalim dijelom posteljice u maternici, infekcijama i krvnim ugrušcima u venama nogu. Vrlo rijetko, infekcija u ili blizu maternice ili ožiljci unutar maternice (Ashermanov sindrom), mogu uzročiti neplodnost. Žene koje imaju Rh negativnu krv mogu se senzibilizirati (postati osjetljive) na Rh pozitivnu krv fetusa, kao i u svakoj trudnoći, spontanom pobačaju ili porodu, osim ukoliko im se ne da injekcija Rho (D) imunoglobulina.

 

Psihološki znaci

Za većinu žena, namjerni pobačaj ne predstavlja ugrožavanje mentalnog zdravlja i nema dugotrajne nepovoljne psihološke učinke. Prije no što su namjerni pobačaji postali zakoniti, psihološki su problemi bili povezani sa poteškoćama i stresom pri pronalaženju načina i osobe za izvođenje namjernog pobačaja.

 

Vjerovatnije je da će psihološki uznemirene nakon namjernog pobačaja biti adolescentice ili žene koje su imale psihijatrijske probleme i prije trudnoće, koje su prekinule željenu trudnoću iz medicinskih razloga, koje su bile neodlučne po pitanju zadržavanja trudnoće ili koje su namjerni pobačaj izvele kasnije tokom trudnoće.

 

Pretraga

Home Category Table PLANIRANJE OBITELJI - Abortus