Vaš Doktor

DIFUZNI SPAZAM JEDNJAKA

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Simptomi • Dijagnoza • Liječenje

Uvod
Rasprostranjeno stezanje (difuzni spazam) jednjaka (jednjak poput brojanica ili vadičepa) je poremećaj mišićnog gibanja jednjaka prema naprijed (poremećena peristaltika ili potiskivanje hrane) uslijed poremećaja nervne funkcije.

Umjesto normalnih stezanja prema naprijed (propulzivne kontrakcije) koja potiskuju hranu kroz jednjak sa vremena na vrijeme dolazi do stezanja koja hranu ne pomiču (nepropulzivne kontrakcije). U 30% osoba sa ovim poremećajem donji se sfinkter jednjaka nenormalno otvara i zatvara.

Simptomi
Mišićna stezanja kroz jednjak se tipično osjećaju kao bol ispod prsne kosti u istodobno otežano gutanje tekućine ili krute hrane. Bol se pojavljuje i noću i može biti dovoljno jaka da osobu probudi. Bol mogu pogoršati vrlo vruća ili hladna pića. Nakon više godina taj poremećaj može preći u ahalaziju.

Difuzno stezanje jednjaka može izazvati i tešku bol bez otežanog gutanja. Ta bol, koja se često opisuje kao stezajuća bol ispod prsne kosti, može nastati nakon tjelesne vježbe ili opterećenja, pa se teško razlikuje od angine (bol u prsima koja je posljedica srčane bolesti).

Dijagnoza
Rtg napravljen dok osoba guta barijevu kašu može pokazati da hrana ne prolazi normalno duž jednjaka i da su stezanja zida jednjaka nepravilna. Scintigrafija jednjaka (osjetljiva slikovna pretraga koja pokazuje pokretanje hrane označene malom količinom radioaktivne tvari) koristi se za otkrivanje nenormalnih pokreta hrane kroz jednjak. Mjerenje pritisaka (manometrija) osigurava najosjetljiviju i podrobnu analizu stezanja. Ako su ta proučavanja neuvjerljiva može se napraviti manometriju nakon uzimanja obroka ili nakon davanja edrofonija da izazove bolna stezanja.
Liječenje
Difuzno stezanje jednjaka često je teško liječiti. Simptome mogu ublažiti nitroglicerin, nitrati dugog djelovanja, antiholinergici kao što su diciklomin ili blokatori kalcijevih kanala, npr. nifedipin. Ponekad su potrebni jaki analgetici. Od pomoći mogu biti napuhavanje balona u jednjaku ili bužiranje (postavljanje metalnih dilatatora sve većeg promjera da bi se jednjak proširio). Hirurg može presjeći mišićni sloj uzduž cijelog jednjaka, ako nisu djelotvorni ostali manje radikalni oblici liječenja.
 

Pretraga

Home Category Blog DIFUZNI SPAZAM JEDNJAKA