Vaš Doktor

DIVERTICULOSIS OESOPHAGEI (ezofagealni divertikuli)

E-mail Ispis PDF

• Uvod • Simptomi, dijagnoza i liječenje

Uvod
Ezofagealni divertikuli (vrećice) su nenormalna izbočenja iz jednjaka koja rijetko kada mogu uzročiti poteškoće pri gutanju.

Tri su vrste ezofagealnih divertikula: faringealni divertikul ili Zenkerov divertikul, divertikul u sredini jednjaka ili frakcijski divertikul i epifrenički divertikul. Svaki ima drugačiji uzrok, ali su vjerojatno svi u vezi sa neusklađenim gutanjem i opuštanjem mišića kao što se može dogoditi u poremećajima poput ahalazije i difuznog stezanja jednjaka.

Simptomi, dijagnoza i liječenje
Veliki divertikuli se mogu ispuniti hranom, koju se može kasnije povratiti, kada se osoba nagne ili kada leži. To može dovesti do udisanja hrane u pluća za vrijeme spavanja i do razvoja aspiracijske pneumonije. Rijetko kada se divertikul može povećati i uzročiti poteškoće pri gutanju.

Za dijagnosticiranje divertikula koristi se videorentgenogram ili cineradiogram (rendgenska pretraga koja stvara pokretnu sliku dok osoba guta barijevu kašu).

Liječenje obično nije potrebno, premda se hirurškim zahvatom, ako je došlo do otežanog gutanja ili postoji mogućnost udisanja hrane u pluća, divertikul se može ukloniti.

 

Pretraga

Home Category Blog DIVERTICULOSIS OESOPHAGEI (ezofagealni divertikuli)