Vaš Doktor

ACETON (Acetone, serum)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
Ketonska tijela (aceton, acetocetna kiselina i beta-hidroksimalačna kiselina) produkti su razgradnje masnih kiselina, normalno su prisutni u urinu i krvi u vrlo malim koncentracijama. Povećane koncentracije ukazuju na razvoj komplikacija šećerne bolesti, te ih nalazimo u urinu kod dijabetične ketoacidoze, pedijatriskih bolesnika I trudnica.

Normalan nalaz: negativan

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Dijabetična ketoacidoza (DKA)
2.         Gladovanje (starvation)
3.         Trudnoća
4.         Ingestija izopropanola (isopropanol ingestion)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 44 
Home Laboratorij ACETON (Acetone, serum)