Vaš Doktor

ALBUMIN (serum)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Albumin je protein koji jetra kod odraslih sintetizira oko 100-150 mg na dan, što je oko 3% ukupnih tjelesnih proteina i 55-65% ukupnih proteina iz plazme odnosi se na albumin. Glavna mu je zadaća održavanje koloidno-osmotskog pritiska u plazmi i prenos brojnih endogenih i egzogenih tvari.

Kako se sintetizira isključivo u jetri njegovo određivanje je određivanje mjera sintetičke sposobnosti jetre. Jetra može pojačano stvarati albumin kao odgovor na bilo koji proces koji uzrokuje oštećenja njezine sintetičke sposobnosti i da zbog toga čak 80% bolesnika sa cirozom ima normalnu koncentraciju albumina u serumu.

Određivanje koncentracije albumina važno je pri praćenju bolesnika sa akutnim bolestima jetre, sumnji na cirozu jetre, edematoznih bolesnika, hronične malnutricije, nefrotičkog sindroma, gastroenetropatije, teških opekotina. Albumin je prognostički faktor kod starijih ležećih bolesnika.

Normalan nalaz: 40,6 - 51,4 g/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Dehidratacija: relativni porast (Dehydration: relative increase)
2.         Lipemija
3.         Hemoliza
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.   Malnutricija
4.         Malapsorpcija
5.         Ciroza jetre
6.         Maligniteti (limfomi)
7.         Nefrotički sindrom
8.         Gubitak bjelančevina zbog  enteropatijaInfarkt miokarda
9.         Teške opekotine (severe burns)
10.        Reumatoidni artritis
11.        Hronične infekcije
12.        Intravenozne infuzije
13.        Trudnoća (pregnancy)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 17 
Home Laboratorij ALBUMIN (serum)