Vaš Doktor

AMILAZA (Amylase, serum)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Amilaza je enzim iz skupine hidrolaza koji razgrađuje skrob i glikogen, a nalazi se u gušterači (P-izoenzim) i pljuvačnim žlijezdama (S-izoenzim). Aktivnost serumske amilaze odražava ukupnu aktivnost amilaze iz gušterače i amilaze pljuvanih žlijezda.

Normalan nalaz: za žene i muškarce od 1-70 g. < 400 U/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Akutni pankreatitis (acute pancreatitis)
2.         Neoplazma pankreasa (pancreatic neoplasm)
3.         Bolesti bilijarnog trakta
4.         Crijevna opstrukcija
5.         Akutna upala slijepog crijeva (appendicitis)
6.         Dijabetička ketoacidoza (diabetic ketoacidosis)
7.         Alkoholizam (akutni)
8.         Upala jajnika
9.         Upala pljuvačne žljezde (salivary gland inflammation), parotitis
10.       Makroamilazemija (macroamylasemia) – bez nekog kliničkog značaja
11.       Tumori pluća i jajnika (ektopična žarišta)
12.       Poslije endoskopske retrogradne holangiopankreatografije (post-ERCP)
13.       Bulimija (bulimia)
14.       Anoreksija nervoza (anorexia nervosa)
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Uznapredovali hronični pankreatitis (advanced chronic pancreatitis)
2.         Nekroza jetre (hepatic necrosis)
3.         Cistična fibroza (cystic fibrosis)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 49 
Home Laboratorij AMILAZA (Amylase, serum)