Vaš Doktor

ANGIOTENZIN-KONVERTIRAJUĆI ENZIM, ACE level (Angiotensin-Converting Enzyme)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
ACE je cink-metalopeptidaza, koja katalizira pretvorbu angiontenzina I u angionetenzin II (vrlo moćnog vazokonstriktora). Ima važnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska i elektrolita. Može inhibirati bradikinin koji je snažan vazodilatator.

Normalan nalaz: 8 – 52 U/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Sarkoidoza (sarcoidosis)
2.         Plućna fibroza
3.         Reumatoidni artritis
4.         Hipertiroidizam (hyperthyroidism)
5.         Bolesti vezivnog tkiva
6.         Gaucherova bolest
7.         Bronhitis (akutni i hronični)
8.         Lepra, guba (leprosy)

 

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         EDTA
2.         Hemoliza
3.         Lipemija
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 55 
Home Laboratorij ANGIOTENZIN-KONVERTIRAJUĆI ENZIM, ACE level (Angiotensin-Converting Enzyme)