Vaš Doktor

ANION GAP

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Anion “prozor” (natrij, kalij, bikarbonat) dokazuje povišenu serumsku koncentraciju organskih aniona (laktata, ketonskih tijela) kao uzrok acidoze.

Normalan nalaz: 9-16 mmol/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Mliječna acidoza (lactic acidosis)
2.         Ketoacidoza: dijabetična ketoacidoza, alkoholičarska izgladnjelost (ketoacidosis: DKA, alcoholic starvation)
3.         Uremija: hronična greška bubrega (uremia: chronic renal failure)
4.         Ingestija toksina: paraldehida, metanola, salicilata, etilen glikola (ingestion of toxins: paraldehyde, methanol,    
salicylates, ethylene glycol)
5.         Hiperosmolarna neketonična koma (hyperosmolar nonketotic coma)
6.         Antibiotici: karbenicilin (antibiotics: carbenicillin)

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Hipoalbunimemija (hypoalbuminemia)
2.         Teži oblik hipermagnezemije (severe hypermagnesemia)
3.         IgG mijelom (IgG myeloma)
4.         Trovanje litijumom (Iithium toxicity)
5.         Laboratorijska greška: lažni pad natrija ili precjenjivanje nalaza bikarbonata ili hlorida
(laboratory error: falsely decreased sodium or overestimation of bicarbonate or chloride)
6.         Hiperkalcemija paratireoidnog porijekla (hypercalcemia of parathyroid origin)
7.         Antibiotici: npr. polimiksin (antibiotics: e.g., polymyxin)

Literatura:

Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 38 
Home Laboratorij ANION GAP