Vaš Doktor

ANTI-DNA

• Uvod • Pozitivan nalaz • Literatura

Uvod
Antitijela protiv ds-DNA, usmjerena su na nativnu dvočlanu DNA.

Normalan nalaz: za muškarce i žene < 20 klU/L

Pozitivan nalaz daju:
1.         Sistemski lupus eritematodes (SLE), 70%
2.         Bolesti vezivnog tkiva, RA 1%
3.         Diabetes mellitus (šećerna bolest)
4.         Hronični aktivni hepatitis (chronic active hepatitis)
5.         Bilijarna ciroza (biliary cirrhosis)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 143 
Home Laboratorij ANTI-DNA