Vaš Doktor

ANTIMITOHONDRIJALNA ANTITIJELA, AMHA (Antimitochondrial Antibody)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
Antimitohondrijalna antitijela usmjerena su na različite enzime na unutrašnjoj membrani mitohondrija. Najosjetljiviji su i najspecifičniji imunološki pokazatelj primarne bilijarne ciroze.

Normalan nalaz: <1:20 titar

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Primarna bilijarna ciroza 85% - 95% (primary biliary cirrhosis)
2.         Hronični aktivni hepatitis 25% - 30% (chronic active hepatitis)
3.         Kriptogena ciroza 25% - 30% (cryptogenic cirrhosis)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 523 
Home Laboratorij ANTIMITOHONDRIJALNA ANTITIJELA, AMHA (Antimitochondrial Antibody)