Vaš Doktor

ANTINEUTROFILNA CITOPLAZMATSKA ANTITIJELA, ANCA (Antineutrophil Cytoplasmic Antibody)

• Uvod • Pozitivan test • Literatura

Uvod
ANCA su antitijela koja su usmjerena na enzime u primarnim granulama neutrofilnih granulocita (usmjerena na citoplazmu neutrofila). ANCA predstavljaju  važan serološki pokazatelj sistemnih nekrotizirajućih vaskulitisa i glomerulonefritisa.
Pozitivan test daju:
1.         Citoplazmatični uzorak: Wegener -ova granulomatoza
2.         Perinuklearni uzorak: Nekrotizirajući progresivni glomerulonefritis
3.         Perinuklearni uzorak (atipični): Upalna obolenja crijeva, primarna bilijarna ciroza, primarna sklerozirajući
holangitis, autoimuni hronični aktivni hepatitis
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 53 
Home Laboratorij ANTINEUTROFILNA CITOPLAZMATSKA ANTITIJELA, ANCA (Antineutrophil Cytoplasmic Antibody)