Vaš Doktor

ANTITROMBIN III

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Antitrombin III (AT III) upozorava na koncentraciju nejvažnijeg inhibitora zgrušavanja krvi.

Inhibira aktivnost ključnih enzima: trombina, faktora X i faktora IX. Inhibiranje faktora VIII i V uključuje dva proteina ovisna o vitaminu K: protein C i protein S.

Antitrombin (AT): 0,85 – 1,15 mg/L

Protein C (PC): 2,8 – 5,6 mg/L

Protein S (PS): 0,70 – 1,40 mg/L

 

Uzroci povišenih vrijednosti AT-a:
1.         Akutne jetrene bolesti
2.         Transplatat bubrega
3.         Menstruacija
4.         Akutna upala
5.         Lijekovi: anabolički steroidi, varfarin
Uzroci sniženih vrijednosti AT-a:
1.         Nasljedni nedostatak antitrombina III (hereditary deficiency of antithrombin III)
2.         Hronična bolest jetre (chronic liver disease)
3.         Heparin terapija (heparin therapy)
4.         Zadnja trećina trudnoće (3rd trimester of pregnancy)
5.         Akutna leukemija (acute leukemia)
6.         Opekotine (burns)
7.         Obolenje bubrega (renal disease)
8.         Sepsa (sepsis)
9.         Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIC)
10.       Plućna embolija (pulmonary embolism)
11.       Ciroza (cirrhosis)
12.       Karcinom (carcinoma)
13.       Tromboflebitis (thrombophlebitis)
14.       Lijekovi: estrogeni, oralni kontraceptivi, tamoksifen

 

Uzroci sniženih vrijednosti proteina S:
  1. Reduciran nivo je predispozicija za vensku tromboemboliju.
  2. Osobe sa 30-60% normalnim nivoom često su izložene povratnoj trombozi.
  3. Nasljedstvo (inherited – autosomal dominant)
  4. Trudnoća (pregnancy)
  5. Oralni antikoagulanti, npr. varfarin (oral anticoagulants., e.g. warfarin)
  6. Nefrotski sindrom (nephrotic syndrome)
  7. Bolest jetre (liver disease)
  8. Sepsa
Uzroci povišenih vrijednosti proteina C:
1.         Heparin
2.         Oralni kontraceptivi
Uzroci sniženih vrijednosti proteina C:
1.         Nasljedstvo (inherited – autosomal dominant)
2.         Bolest jetre i bubrega (liver disease)
3.         Malignitet (malignancy)
4.         Varfarin terapija (Warfarin therapy)
5.         Trudnoća (pregnancy)
6.         Sepsa
7.         Bolest bubrega
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 42 
Home Laboratorij ANTITROMBIN III