Vaš Doktor

ARTERIJSKI GASOVI (Arterial Blood Gases)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Parcijalni aterijski pritisak gasova značajan kod određivanja acido-baznog statusa
Normalan nalaz:
pO2: 11,0 – 14,4 kPa,
Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         HOPB (hronična opstruktivna bolest pluća)
2.         Pneumonija (upala pluća)
3.         Plućna embolija
4.         Karcinom pluća
5.         Urođena srčana mana
6.         Depresija CNS-a
7.         Tjelesni napor praćen hiperventilacijom
8.         Lijek: aspirin
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Lijekovi: barbiturati, opijati
pCO2: žene 4,26 – 5,99, a muškarci 4,66 – 6,38 kPa
Uzroci povišenih vrijednosti:
2.         Respiratorna acidoza
3.         HOPB
4.         Depresija CNS-a
5.         Lijekovi: barbiturati, opijati
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Respiratorna alkaloza
2.         Plućna embolija
3.         Ciroza jetre
4.         Hipertireoidizam
5.         Groznica
6.         Hiperventilacija
7.         Lijek: aspirin
pH: 7.35 - 7.45
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 46 
Home Laboratorij ARTERIJSKI GASOVI (Arterial Blood Gases)