Vaš Doktor

AST, SGOT (Aspartate aminotransferase)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Enzim koji  katalizira reakciju transaminacije između L-asparaginske kiseline i 2-oksoglutarne kiseline. Njegova najveća aktivnost je prisutna u srcu, jetri, skeletnim mišićima i u gušterači, a u manjoj mjeri u slezeni, plućima i eritrocitima. U zdravih osoba i u bolesnika sa akutnim hepatitisom nalazi se uglavnom citoplazmatski, a u serumu bolesnika sa cirozom jetre i infarktom miokarda mitohondrijski izoenzim koji se oslobađa zbog dugotrajnog nekrotičkog procesa.

Normalan nalaz: 8-38 U/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Bolesti jetre: hepatitis, ciroza, Reye -ov sindrom (Liver disease: hepatitis, cirrhosis, Reye's syndrome)
2.         Toksično oštećenje jetre
3.         Karcinom jetre
4.         Infektivna mononukleoza (infectious mononucleosis)
5.         Infarkt srca (MI)
6.         Progresivna mistrofija mišića (progressive muscular dystrophy)
7.         Akutni pankreatitis
8.         Plućna embolija
9.         Akutna bubrežna bolest
10.       Teške opekotine
11.       Trauma mozga sa nekrozom
12.       Gangrena
13.       Etanol
14.       Trauma, stres
15.       Hirurški zahvat
16.       Kateterizacija srca
17.       Angiografija
18.       Rtg zračenje skeletnih mišića
19.        Lijekovi: antibiotici, narkotici, antihipertenzivni pripravci, heparin, labetolol, lovastatin i dr. statini, nesteroidni
protivupalni lijekovi, fenitoin, amjodaron, hlorpromazin (drugs: antibiotics, narcotics, antihypertensive agents,
heparin, labetol, lovastatin and other statins, NSAIDs. phenytoin, amiodarone, chlorpromazin).
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Hronična bubrežna bolest
2.         Oksalati
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 42 
Home Laboratorij AST, SGOT (Aspartate aminotransferase)