Vaš Doktor

BASOPHIL COUNT (Bazofili)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Bazofili su dio DKS (bijele krvne loze) i ukazuju na specifične promjene u organizmu.

Normalan nalaz: 0 - 1% DKS

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Bolesti vezivnog tkiva, npr. Reumatoidni artritis
2.         Upalni procesi (inflammatory processes)
3.         Alergijske ili reakcije preosjetljivosti
4.         Diabetes mellitus
5.         Tireotoksikoza
6.         Mijeloproliferativni poremećaji: akutna i hronična mijeoidna leukemija, esencijalna trombocitoza, policitemija
vera, agnogenična mijeloidna displazija
7.         Ulcerozni kolitis
8.         Virusne infekcije (vodene kozice, rubeola, varićela, gripa)
9.         Lijekovi: antitireotici, estrogeni
10.       Zračenje
11.       Hronična bolest bubrega
12.       Karcinom (rijetko)
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Stres (stress)
2.         Steroidi (steroids)
3.         Trudnoća (pregnancy)
4.         Hipertiroidizam (hyperthyroidism)
5.         Stanje poslije radijacije (postirradiation)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 142 
Home Laboratorij BASOPHIL COUNT (Bazofili)