Vaš Doktor

BILIRUBIN, DIRECT (Conjugated bilirubin)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
Direktni, konjugirani bilirubin je jedna od frakcija (druga je nekonjugovani bilirubin) ukupne koncentracije bilirubina u serumu. Topljiv je u vodi i aktivno se izlučuje u žučne kanale. Omogućava prepoznavanje uzroka žutice.

Normalan nalaz: za muškarce i žene iznad 20 godina < 5 mol/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Jetrene i bilijarne bolesti
2.         Opstrukcija žuči-bilijarna opstrukcija (biliary obstruction)
3.         Lijekovima uzrokovana holestaza (drug-induced cholestasis)
4.         Nasljedni poremećaji: Dubin-Johnson -ov sindrom, Rotor -ov sindrom (hereditary disorders: Dubin-Johnson
syndrome, Rotor's syndrome)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 63 
Home Laboratorij BILIRUBIN, DIRECT (Conjugated bilirubin)