Vaš Doktor

BILIRUBIN, INDIRECT (unconjugated bilirubin)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
Indirektni, nekonjugovani bilirubin je jedna od frakcija ukupne koncentracije bilirubina u serumu (druga je konjugirani bilirubin). Nekonjugirani bilirubin nije topljiv u vodi, u krvi je vezan za albumine, a nakon konjugacije sa glukuronskom kiselinom, prelazi u konjugirani bilirubin, postaje topljiv u vodi i aktivno se izlučuje u žučne kanale. Omogućava prepoznavanje uzroka žutice.
Normalan nalaz:
0-1.0mg/dl (2-18 mol/L) [CF: 17.10; SMI: 2 mol/L]
Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Hemoliza (hemolysis)
2.         Poremećaj transporta bilirubina (hipoalbuminemija)
3.         Bolest jetre: hepatitis, ciroza, neoplazma (liver disease: hepatitis, cirrhosis, neoplasm)
4.         Jetrena sekundarna kongestija zbog kongestivne greške srca (hepatic congestion secondary to congestive
heart failure)
5.         Nasljedni poremećaji: Gilbert -ova bolest, Crigler-Najjar -ov sindrom (hereditary disorders: Gilbert's disease,
Crigler-Najjar syndrome)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 23 
Home Laboratorij BILIRUBIN, INDIRECT (unconjugated bilirubin)