Vaš Doktor

VRIJEME KRVARENJA (Bleeding Time - modified Ivy method)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
Vrijeme krvarenja (modifikovana Ivy metoda) upućuje na kvalitativne poremećaje trombocita uz uslov da je njihov broj normalan. Ovo je test primarne hemostaze.

Normalan nalaz: 2 - 9½ minuta

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Trombocitopenija (thrombocytopenia)
2.         Disfunkcija trombocita
3.         Von Willebrand -ova bolest (Von WiIlebrand's disease)
4.         Abnormalnosti krvnih ploćica: Bernard-Soulier -ova bolest, Glanzmann -ova bolest (platelet abnormalities:
Bernard-Soulier disease, Glanzmann's disease)
5.         Lijekovi: aspirin, varfarin, protivupalni lijekovi, streptokinaza, urokinaza, dekstran, beta-laktam antibiotici,
moksalaktam (drugs: aspirin, warfarin, antiinflammatory medications, streptokinase, urokinase, dextran, 
lactam antibiotics, moxalactam)
6.         Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIC)
7.         Ciroza (cirrhosis)
8.         Uremija (uremia)
9.         Mijeloproliferativni poremećaji (myeloproliferative disorders)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 41 
Home Laboratorij VRIJEME KRVARENJA (Bleeding Time - modified Ivy method)