Vaš Doktor

KARBOKSIHEMOGLOBIN (Carboxyhemoglobin), COHb

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
Ugljen monoksid se u krvi reverzibilno veže za hemoglobin, pri čemu se stvara karboksihemoglobin (COHb), a njegovo povećano stvaranje uzrokuje hipoksiju. Visoka koncentracija COHb ograničava koncentraciju kiseonika u eritrocitima.

Normalan nalaz: Zasićenost hemoglobinom u nepušača kreće se od 0,5-1,5%, ugradskim sredinama 1-2%, a u pušača 5-6%. Toksične koncentracije su > 20%, a letalne > 50%

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Pušenje (smoking) i izloženost pušenju (exposure to smoking)
2.         Izloženost izduvnim gasovima automobila (exposure to automobile exhaust fumes)
3.         Loša funkcija zaštitnih maski kod požara (malfunctioning gas-burning appliances)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 305 
Home Laboratorij KARBOKSIHEMOGLOBIN (Carboxyhemoglobin), COHb