Vaš Doktor

CEA (Carcinoembryonic antigen)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
CEA je nespecifični tumorski marker koji se određuje u kombinaciji sa specifičnim tumorskim markerima za praćenje i prognozu bolesnika sa različitim vrstama karcinoma, naročito kolorektalnog. Serumske koncentracije CEA su u pušača više.
Normalan nalaz:
Kod nepušaća: 0-2.5 ng/ml (0-2.5 g/L) [CF: 1; SMI: 0.1 g/L]
Kod pušaća:  0-5 ng/ml (0-5 g/L) [CF: I; SMI: 0.1 g/L]
Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Kolorektalni karcinomi (colorectal carcinomas), karcinom pankreasa i metastatske bolesti obično daju više
vrijednosti >20 ng/ml (pancreatic carcinomas and metastatic disease usually produce higher elevations >20
ng/ml)
2.         Karcinomi dojke, pankreasa, pluća, želuca, bubrega i jajnika
3.         Melanom
4.         Limfom
5.         Hepatitis
6.         Pankreatitis
7.         Benigni razlozi: pušenje, hemokoncentracija, upalne jetrene i plućne bolesti
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Heparin
2.         Antikoagulansi
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 21 
Home Laboratorij CEA (Carcinoembryonic antigen)