Vaš Doktor

CEREBROSPINALNI LIKVOR (Cerebrospinal fluid), CSF, CST

• Uvod • Uzroci abnormalnih nalaza • Literatura

Uvod
Likvor ili cerebrospinalna tekućina (CST) oblaže CNS, donosi hranu za mozak i kičmenu moždinu. Analiza likvora daje uvid u vrstu i fazu patološkog procesa, veličinu oštećenja i metabolički status tkiva CNS-a
Normalan nalaz:
Izgled: bistar
Broj stanica ≤ 5 µL (uglavnom 70-100% su limfociti, a 0-30% monociti)
Eritrociti 0/µL
Plazma stanice 0/µL
Eozinofili  0/µL
Aktivirani limfociti B < 0,1%
Albuminski koeficijent < 7 x 10-3 kod odraslih
Glukoza: 2,2-4,4 mmol/L
Laktat < 2,1 mmol/L
Ukupni proteini < 0,5 g/L
Albumin < 0,35 g/L
IgG < 0,040 g/L
IgA < 0,006 g/L
IgM < 0,001 g/L
Uzroci abnormalnih nalaza:
1.         Akutni bakterijski meningitis (acute bacterial meningitis
2.         Aseptični-virusni meningitis (aseptic-viral meningitis)
3.         Krvarenje (hemorrhage) u CNS-u (trauma, ICV)
4.         Moždani apsces i subduralni empijem
5.         Rekonvalescentne pleocitoze gnojnih upala i reaktivna pleocitoza razne geneze
6.         Neoplazma (neoplasm)
7.         Tuberkulozni meningitis (tuberculous meningitis)
8.         Gljivični meningitis (fungal meningitis)
9.         Multipla skleroza
10.       Multipli mijelom
11.       Neurosifilis (neurosyphilis)
12.       Guillain-Barre -ov sindrom (Guillain-Barre syndrome)
13.       Cisticerkoza i kokcidiomikoza
14.       Cerebrovaskularna ishemija
15.        Ometena cirkulacija likvora i oštećenje krvno-likvorne barijere, oštećenje lokalne sinteze imunoglobulina,
prisutnost eritrocita u likvoru
16.       Prolaps intervertebralnog diskusa
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 43 
Home Laboratorij CEREBROSPINALNI LIKVOR (Cerebrospinal fluid), CSF, CST