Vaš Doktor

CHLORIDE (serum) (Hloridi)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Hloridi u serumu su glavni anion ekstracelularne tekućine i regulatori acidobazne ravnoteže.

Normalan nalaz: 97-108 mmol/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Dekompenzacija srca
2.         Bubrežna tubularna acidoza bolest (renal tubular acidose)
3.         Akutno bubrežno oštećenje
4.         Metabolička i respiratorna acidoza
5.         Hiperparatireoidizam
6.         Dehidracija (dehydration)
7.         Pretjerana infuzija normalne slane solucije (excessive infusion of normal saline solution)
8.         Cistična fibroza: vlažni test (cystic fibrosis: sweat test)
9.         Hiperparatiroidizam (hyperparathyroidism)
10.       Metabolička acidoza (metabolic acidosis)
11.       Prolongirana dijareja (prolonged diarrhea)
12.        Lijekovi: androgeni, kortikosteroidi, estrogeni, metildopa, dugotrajno liječenje natrij hloridom, diuretici
13.       Povećan unos soli
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Dugotrajno povraćanje
2.         Pyelonephritis
3.         Kongestivna greška srca (CHF)
4.         Metabolička alkaloza
5.         Dijabetička ketoacidoza
6.         Trovanje salicilatima
7.         Adrenokortikalna hiperfunkcija
8.         Groznica
9.         Hiponatrijemija
10.        Lijekovi: kortikosteroidi, ACTH, furosemid, manitol, laksativi (hronična upotreba), teofilin, tiazidni diuretici
11.       Sindrom neodgovarajuće sekrecije antidiuretskog hormona (SIADH)
12.       Addison -ova bolest (Addison's disease)
13.       Gastrična sukcija (gastric suction)
14.       Salt-luzing nefritis (salt-losing nephritis)
15.       Stalna-kontinuirana infuzija 5% dekstrozom (continuous infusion of D5W)
16.       Obilno znojenje-dijaforeza (diaphoresis)
17.       Dijareja (diarrhea)
18.       Opekotine (burns)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 61 
Home Laboratorij CHLORIDE (serum) (Hloridi)