Vaš Doktor

HOLESTEROL UKUPNI (Cholesterol, Total)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Holesterol je sastavni dio svih staničnih membrana, prekursor steroidnih hormona i žučnih kiselina. Bez holesterola nema života. Dijelom se unosi hranom, a znatan dio nastaje kao rezultat jetrene sinteze (90%) i drugih tkiva. Holesterolom, porijeklom iz jetre, hepatociti se koriste za sintezu žučnih kiselina, a ostatak se esterificira i u obliku estera holesterola u sklopu VLDL (lipoproteina vrlo niske gustoće) otpušta u krvotok. Holesterol neprestano cirkulira iz jetre do perifernih tkiva i natrag u jetru.

Kako se holesterol u serumu nalazi i u slobodnom obliku i kao ester, ukupna koncentracija koja se mjeri označava sumu slobodnoga (25-40%) i esterificiranog holesterola (60-75%), i naziva se ukupnim holesterolom.

Normalan nalaz: djeca < 4,7 mmol/L, odrasli < 5,0 mmol/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Primarna hiperholesterolemija (primary hypercholesterolemia)
2.         Bilijarna opstrukcija (biliary obstruction)
3.         Ateroskleroza
4.         Šećerna bolest (diabetes mellitus)
5.         Nefrotski sindrom (nephrotic syndrome)
6.         Hipotiroidizam (hypothyroidism)
7.         Primarna bilijarna ciroza (primary biliary cirrhosis)
8.         Visoka holesterolska dijeta (high cholesterol diet)
9.         Treći trimester trudnoće (third trimester of pregnancy)
10.        Debljina
11.        Pušenje
12.        Infarkt miokarda (MI)
13.        Lijekovi: estrogeni, salicilati, androgeni, kortikosteroidi, ACTH, disulfiram,
adrenalin, imipramin, levedopa, meprobamat, fenitoin, sulfonamidi
14.        Veći hirurški zahvati
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Nedostatak alfa-lipoproteina
2.         Hipertiroidizam (hyperthyroidism)
3.         Hepatocelularna nekroza
4.         metastatski tumor jetre
5.         Megaloblastična anemija
6.         Gladovanje (starvation)
7.         Malapsorpcija (malabsorption)
8.         Dugotrajni tjelesni napor
9.         Hospitalizacija
10.        Stres
11.        L-asparaginoza
12.        Lijekovi: azatioprin, klomifen, askorbinska kiselina, metildopa,
4-metilamino-antipirin, kanamicin, inhibitori MAO, neomicin, tiroksin
13.        Talasemija (thalassemia)
14.        Abetalipoproteinemija (abetalipoproteinemia)
15.        Greška jetre (hepatic failure)
16.        Multipli mijelom-myeloma multiplex (multiple myeloma)
17.        Policitemija vera (polycythemia vera)
18.        Hronična mijelocistična leukemija (chronic myelocytic leukaemia)
19.        Mijeloidna metaplazija (myeloid metaplasia)
20.        Waldenstrom -ova makroglobulinemija (Waldenstrom's macroglobulinemia)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 46 
Home Laboratorij HOLESTEROL UKUPNI (Cholesterol, Total)