Vaš Doktor

CIRCULATING ANTICOAGULANT (lupus anticoagulant)

• Uvod • Uzroci nalaza LA-a • Literatura

Uvod
Lupusni antikoagulant (LA ili LAC) je antitijelo (IgG ili IgM) protiv fosfolipidno glikoproteinskog kompleksa koje uzrokuje hiperaglutinaciju aktivnošću krvnih pločica. Prisutnost LA određje se produljenjem, o fosfolipidima ovisne, koagulacijske pretrage (APTV).

Mada nosi naziv lupus antikoagulant, jer je često bio nalažen kod ljudi oboljelih od SLE, danas ga češće nalazimo kod ljudi bez SLE-a nego kod onih koji boluju od SLE

Normalan nalaz: negativan

Uzroci nalaza LA-a:
1.         Sistemski lupus eritematodes (SLE)
2.         Lijekovima uzrokovanim lupusom (drug-induced lupus)
3.         Tromboza
4.         Trombocitopenija sa ili bez autoimune bolesti
5.         Dugotrajna terapija fenotiazinom (long-term phenothiazine therapy)
6.         Multipli mijelom-myeloma multiplex (multiple myeloma)
7.         Ulcerativni colitis (ulcerative colitis)
8.         Reumatoid arthritis (rheumatoid arthritis)
9.         Post porođaj (postpartum)
10.        Hemofilija (hemophilia)
11.        Neoplazme (neoplasms)
12.        Hronični upalni status (chronic inflammatory states)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 56 
Home Laboratorij CIRCULATING ANTICOAGULANT (lupus anticoagulant)