Vaš Doktor

FAKTORI ZGRUŠAVANJA (Coagulation Factors)

• Uvod • Referentni dometi faktora koagulacije • Literatura

Uvod
Većina faktora zgrušavanja sintetizira se u jetri, a većina ih ima kratak poluvijek od nekoliko sati do nekoliko dana. Mjerenjem faktora zgrušavanja u plazmi osigurava informaciju o sintetičkoj funkciji jetre, posebno gdje je njihova potrošnja povećana (oštećenje jetre izazvano lijekovima, virusna infekcija i alkoholni hepatitis) ili gdje njihova sinteza može biti oštećena, npr. nakon transplatacije jetre.
Referentni dometi faktora koagulacije:
II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII: 50 - 150 U/dL
I     -     fibrinogen
II    -      protrombin
III   -      tromboplastin, trombokinaza
IV   -     kalcijum
V    -     proakcelerin, labilni faktor, Ac-globulin, Ac-G
(VI) -
VII  -     prokonvertin, stabilni faktor, serum protrombin konverzioni ajcelerator
VIII -      antihemofilični globulin (AHG), antihemolitični faktor (AHF), anitemolitični
faktor A
IX   -      plazma tromboplastin komponenta (PTC), antihemofilični faktor B
X    -     Stuart-Prowerov faktor, Stuart faktor
XI   -      plazma tromboplastin antecedent (PTA), antihemolitićni faktor C
XII  -      Hageman-ov faktor, kontakt faktor, antihemolitični faktor D
XIII -      fibrin stabilizirajući faktor (FSF), fibrinaza
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 29 
Home Laboratorij FAKTORI ZGRUŠAVANJA (Coagulation Factors)