Vaš Doktor

COMPLEMENT (C3, C4)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Termolabila nespecifična supstanca (čini nešto iznad 10% serumskih globulina), složene građe, koja se nalazi u normalnom svježem serumu. Ako je komplenet prisutan pri sjedinjavanju antigena sa odgovarajućim antitijelo, on se vezuje za kompleks antigen-antitijelo. Ako su u pitanju ćelijski antigeni (mikroorganizmi, eritrociti i dr.), komplement u prisustvu odgovarajućeg antitijela (amboceptora) može da izazove njihovu lizu (bakteriolizu, hemolizu i dr.)

Normalan nalaz: C3: 0.83-1.77 g/L

C4: 0.29-0.68 g/L

Uzroci povišenih vrijednosti C3:
1.         Upale
2.         Zloćudne bolesti
3.         Diabetes mellitus
4.         Amiloidoza
Uzroci sniženih vrijednosti C3:
1.         Akutni glomerulonefritis (acute glomerulonephritis)
2.         Membranoproliferativni glomerulonefritis (membranoproliferative
glomerulonephritis)
3.         Bolest imuno kompleksa (immune complex disease)
4.         Aktivni sistemski lupus eritematodes (active SLE)
5.         Urođeni nedostatak C3 (inborn C3 deficiency)
6.         Sepsa
7.         Ciroza jetre
Uzroci povišenih vrijednosti C4:
1.         Upale
2.         Zloćudne bolesti
3.         Diabetes mellitus
4.         Amiloidoza
Uzroci sniženih vrijednsti C4:
1.         Urođeni nedostatak C4 (inborn C4 deficiency)
2.         Bolest imuno kompleksa (immune complex disease)
3.         Hipergamaglobulinemićni status (Hypergammaglobulinemic states)
4.         Krioglobulinemija (cryoglobulinemia)
5.         Hereditarni-nasljedni angioedem (hereditary angioedema)
6.         Aktivni sistemski lupus eritematodes (active SLE)
7.         Serumska bolest (serum sickness)
8.         Hronični aktivni hepatitis (chronic active hepatitis)
9.         Ciroza jetre
10.        Subakutni bakterijski endokarditis (subacute bacterial endocarditis)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 37 
Home Laboratorij COMPLEMENT (C3, C4)