Vaš Doktor

ANTIGLOBULIN TEST (COOMBS, DIRECT), DAT

• Uvod • Pozitivan nalaz • Lažno pozitivan nalaz • Literatura

Uvod
Direktni antigloblinski test (DAT) detektuje antitijela ili komplement ili oboje u nalazu crvene krvne slike (RBC). Koristan je kao test ispitivanja hemolitičkih anemija.

Normalan nalaz: negativan

Pozitivan nalaz daju:
1.         Autoimuna hemolitična anemija (autoimmune hemolytic anemia)
2.         Limfoproliferativni poremećaji, npr. hronična limfatična leukemija
3.         Fetalna eritroblastoza (erythroblastosis fetalis)
4.         Transfuziona reakcija (transfusion reactions)
5.         Lijekovi:alfa-metildopa, penicilini, tetraciklin, sulfonamidi, levedopa,
cefalosporini, gvinidin, insulin (drugs: α-methyldopa, penicillins, tetracycline,
sulfonamides, levodopa, cephalosporins, quinidine, insulin)
Lažno pozitivan nalaz daje:
1.         Može se vidjeti kod hladne aglutinacije (May be seen with cold agglutinins)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 110 
Home Laboratorij ANTIGLOBULIN TEST (COOMBS, DIRECT), DAT