Vaš Doktor

CORTISOL, plasma

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Kortizol je jedini nadbubrežni hormon koji djeluje direktno na regulaciju funkcije osi hipotalamus-hipofiza-kora nadbubrežne žlijezde, odnosno može potaknuti ili usporiti sintezu i lučenje ACTH iz hipofize, preko centara u hipotalamusu.

Među najvažnijim metaboličkim učincima kortizola je stimulacija odlaganja glikogena u jetri, održavanje glukoneogeneze, djelovanje na metabolizam koštanog tkiva, hematopoezu, mišićnu aktivnost, te u funkciji imuno sistema.

Normalan nalaz:
Varira sa vremenom prikupljanja (orijentacione varijacije):

8 h: 138-635 nmol/L, 16 h: 83-441nmo/L, 20 h: 50% vrijednosti od 8 h

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Cushingov sindrom
2.         Ektopična produkcija ACTH hormona – npr. oat ćelije carcinoma pluća
(ectopic ACTH production (i.e., oat cell carcinoma of lung), tumori
nadbubrežne žlijezde
3.         Gubitak normalne diuretične varijacije (loss of normal diurnal variation)
4.         Trudnoća (pregnancy)
5.         Anorexia nervosa
6.         Akutne i hronične sistemne bolesti
7.         Debljina
8.         Pušenje
9.         Hemokoncentracija
10.        Povećane koncentracije estrogenih hormona u krvi
11.        Adrenalna ili pituitarna hiperplazija ili adenom (adrenal or pituitary
hyperplasia or adenomas)
12.        Jatrogena hronična greška bubrega (chronic renal failure iatrogenic)
13.        Tjelesni napor
14.        Stres (stress)
15.        Lijekovi: amfetamin, karbamazepin, estrogeni, triciklički antidepresivi,
oralni kontraceptivi
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Addisonova bolest
2.         Kongenitalna adrenalna hiperplazija
3.         Panhipopituitarizam
4.         Primarna adrenokortikalna insuficijencija (primary adrenocortical
insufficiency) – autoimune bolesti, tbc bubrega, adrenoleukodistrofija, AIDS
5.         Sekundarna adrenokortikalna insuficijencija (secondary adrenocortical
insufficiency)
6.         Adrenogenitalni sindrom (adrenogenital syndromes)
7.         Krvarenje
8.         Lijekovi: litij, L-dopa, klonidin, efedrin, diuretici
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 36 
Home Laboratorij CORTISOL, plasma