Vaš Doktor

C-PEPTIDE

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
C-peptid nastaje u ekvivalentnom omjeru sa inzulinom, njegove koncentracije u plazmi su veće zbog duljeg poluvijeka. Zbog toga njegova dijagnostička važnost zaostaje za onom koja pripada inzulinu, i pored toga ipak je bolji laboratorijski pokazatelj u praćenju liječenja šećerne bolesti ovisne o inzulinu.

Mjerenje koncentracije C-peptida u mokraći pouzdani je pokazatelj proizvedenog inzulina, naročito kada se određuje ukupna dnevna ekskrecija hormona.

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Inzulinoma (Insulinoma)
2.         Primjena lijeka sulfoniluree (sulfonylurea administration)
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Inzulin ovisan Diabetes mellitus (IDDM)
2.         Primjena inzulina (factitious insulin administration)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 48 
Home Laboratorij C-PEPTIDE