Vaš Doktor

C-REACTIVE PROTEIN, CRP

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
CRP ubraja se u skupinu proteina akutne faze čija je sinteza u jetri inducirana djelovanjem citokina. Vrijeme porasta je između 5-7 sati. Zbog sklonosti naglom padu (poluvijek 2-4 sata) služi za procjenu terapijskog učinka.

Koncentracija CRP-a nije pouzdan pokazatelj za diferencijalnu dijagnozu virusne i bakterijske infekcije ili neinfektivnog zbivanja. Ipak porast CRP smatra se znakom vjerovatne bakterijske infekcije.

Normalan nalaz u likvoru: 0.02-0,1 mg/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Sepsa
2.         Bakterijske i virusne infekcije (bacterial infections)
3.         Reumatoid arthritis (rheumatoid arthritis)
4.         Reumatska groznica (rheumatic fever)
5.         Upalna bolest crijeva (inflammatory bowel disease)
6.         Infarkt miokarda (MI)
7.         Oralni kontraceptivi (oral contraceptives)
8.         Treći trimester trudnoće – akutna faza reakcije (third trimester of pregnancy:
acute-phase reactant)
9.         Upalne i neoplastične bolesti (inflammatory and neoplastic diseases)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 48 
Home Laboratorij C-REACTIVE PROTEIN, CRP