Vaš Doktor

KREATININ KINAZA IZOENZIM (Creatine Kinase Isoenzymes)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
Jedan od najznačajnijih enzima srčanog mišića koji sudjeluje u energetskom metabolizmu srca je kreatin kinaza (CK). Ukupna aktivnost CK u serumu jedan je od najstarijih dijagnostički specifičnih pokazatelja akutnog infarkta miokarda, posebno ako se prate dinamičke promjene njene aktivnosti u serumu.

Prema rasporedjeli u organima, smatra se da je CK-MM mišićni, CK-BB moždani, CK-MB srčani izoenzim, dok se oznaka CK-Mi-Mi odnosi na mitohondrijalnu izoformu. Ukupna aktivnost CK u serumu smjesa je aktivnosti citoplazmatskih dinamičkih izoenzima CK-MM, CK-MB i CK-BB, njihovih posttranslacijskih modificiranih oblika, te aktivnosti makro-CK. U serumu zdravih osoba ukupna se aktivnosti većinom odnosi na CK-MM, dok su ostali oblici i varijante prisutni samo u tragovima, ili se i ne mogu dokazati.

CK-MB
Klasični klinički marker akutnog infarkta miokarda, nešto je veće specifičnosti od mioglobulina. Koncentracija CK-MB kao ranog markera oštećenja miokarda raste 2-6 sati od pojave infarkta, a može dostizati povišenja i do 2-3 dana nakog infarkta.
Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Infarkt miokarda (MI)
2.         Miokarditis (myocarditis)
3.         Perikarditis (pericarditis)
4.         Distrofija mišića (muscular dystrophy)
5.         Defibrilacija srca (cardiac defibrillation)
6.         Operacije srca (cardiac surgery)
7.         Ekstenzivna rabdomijeloza (extensive rhabdomyolysis)
8.         Naporne vježbe-trening – trkači maratona (strenuous exercise - marathon
runners)
9.         Miješana bolest vezivnog tkiva (mixed connective tissue disease)
10.        Kardiomiopatija (cardiomyopathy)
11.        Hipotermija (hypothermia)
CK-MM
Mišićni izoenzim i u serumu zdravih osoba ukupna se aktivnosti većinom odnosi na CK-MM
Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Kraš povrede (crush injury)
2.         Napadi bolesti (seizures)
3.         Sindrom maligne hipertermije (malignant hyperthermia syndrome)
4.         Rabdomijeloza (rhabdomyolysis)
5.         Miozitis (myositis)
6.         Polimiozitis (polymyositis)
7.         Dermatomiozitis (dermatomyositis)
8.         Snažne-energične vježbe (vigorous exercise)
9.         Distrofija mišića (muscular dystrophy)
10.        Intramuskularne injekcije (IM injections)
11.        Akutna disekcija aorte (acute dissection of aorta)
CK-BB
Moždani izoenzim
Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Cerebrovaskularni inzult (CVA)
2.         Subarahnoidalno krvarenje (subarachnoid hemorrhage)
3.         Neoplazme: prostate, gastrointestinalnog trakta, mozga, ovarija, grudi-dojki,
pluća (neoplasms: prostate, GI tract, brain, ovary, breast, lung)
4.         Težak šok (severe shock)
5.         Infarkt crijeva (bowel infarction)
6.         Hipotermija (hypothermia)
7.         Meningitis
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 54 
Home Laboratorij KREATININ KINAZA IZOENZIM (Creatine Kinase Isoenzymes)