Vaš Doktor

KREATININ, serum (Creatinine)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Kreatinin nastaje spontanom, neenzimskom razgradnjom kreatina koji u stanicama u obliku kreatin-fosfata služi kao rezervna energija (kreatin se sintetizira u jetri i u bubrezima i nakon sinteze prelazi u krv iz koje ga odmah preuzimaju stanice mišića i drugih tkiva). Određivanje koncentracije kreatinina u serumu je pokazatelj glomerularne filtracije

Normalan nalaz: muškarci ≥ 20 g. 124-230 µmol/L, žene ≥ 20 g. 97-177 µmol/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Bubrežna insuficijencija: akutna i hronična (renal insufficiency: acute and
chronic)
2.         Opstrukcija mokraćnog trakta
3.         Pad renalne perfuzije: hipotenzija, dehidratacija, kongestivna greška srca
(decreased renal perfusion: hypotension, dehydration, CHF)
4.         Akromegalija i gigantizam
5.         Diabetes mellitus
6.         Hipotireoidizam
7.         Dugotrajni tjelesni napor
8.         Groznica
9.         Šok, trauma
10.        Lipemija
11.        Rabdomijeloza (rhabdomyolysis)
12.        Ketonemija (ketonemia)
13.        Lijekovi: antibiotici [aminoglikozidi, cefalosporini], hidantoin, diuretici,
metildopa, levedopa, askorbinska kiselina, androgeni, anabolički steroidi,
glukoza
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Smanjenje mišićne mase – uključujući amputacije i starije osobe
(decreased muscle mass - including amputees and older persons)
2.         Trudnoća (pregnancy)
3.         Lijekovi: citrati, oksalati, bilirubin, androgeni, anabolički steroidi
4.         Dugotrajna malaksalost (prolonged debilitation)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 65 
Home Laboratorij KREATININ, serum (Creatinine)