Vaš Doktor

KREATININ KLIRENS (Creatinine Clearance)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Kreatinin klirens je najpraktičniji marker bubrežne funkcije. Uobičajeni postupak je 24-satno skupljanje urina i mjerenje serumskog kreatinina te laboratorijska procjena bolesnikova klirensa

Normalan nalaz: 75-124 ml/min (1.24-2.08 ml/sec) [CF: 0.01667; SMI: 0.02 ml/sec]

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Trudnoća (pregnancy)
2.         Vježbe (exercise)
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Bubrežna-renalna insuficijencija (renal insufficiency)
2.         Lijekovi: cimetidin, prokainamid, antibiotici, gvinidin (drugs: cimetidine,
procainamide, antibiotics, quinidine)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 52 
Home Laboratorij KREATININ KLIRENS (Creatinine Clearance)