Vaš Doktor

KRIOGLOBULINI (Cryoglobulins, serum)

• Uvod • Prisutnost • Literatura

Uvod
Krioglobulini su serumski globulini IgG ili IgM skupine koji su povišeni kod autoimunih bolesti, kao što je SLE i u drugim slučajevima kao što je limfatična leukemija i hemolitičke anemije.

Normalan nalaz: ne prikazuju se

Prisustvo daju:
1.         Kolageno-vaskularne bolesti (collagen-vascular diseases)
2.         SLE
3.         Hronična limfocistična leukemija (CLL)
4.         Hemolitična anemija (hemolytic anemias)
5.         Multipli mijelom-myeloma multiplex (multiple myeloma)
6.         Waldenstrom -ova makroglobulinemija (Waldenstrom's macroglobulinemia)
7.         Hronični aktivni hepatitis (chronic active hepatitis)
8.         Hodgkin -ova bolest (Hodgkin's disease)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 56 
Home Laboratorij KRIOGLOBULINI (Cryoglobulins, serum)