Vaš Doktor

EOSINOPHIL COUNT (Eozinofili)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
Eozinofili su jedna od komponenata DKS – bijele krvne loze

Normalan nalaz: 1 - 6% eozinofila u DKS

Smatra se da apsolutna eozinofilija postoji ako je broj eozinofiia >0,5 x 109/L

Uzroci povišenih vrijednosti / Uzroci eozinofilije
1.         Infekcija (parazitna, tbc, šarlah, gljivična)
2.         Alergija, alergijska bronhopulmonalna aspergiloza, astma
3.         Kokcidioidomikoza
4.         Bolesti vezivnog tkiva/autoimuni poremećaji (reumatoidni artritis, poliarteritis
nodoza, Wegenerova granulomatoza, Churg-Straussov sindrom, eozinofilni
fasciitis, sindrom eozinofilije-mijalgije, eozinofilni miozitis, eozinofilni
gastroenteritis, Lofflerov endokarditis, ulcerozni i regionalni enteritis)
5.         Atopični poremećaji (sezonski alergijski rinitis, hronična urtikarija, atopični
dermatitis)
6.         Malignitet, neoplazme (solidni rak, akutna i hronična eozinofilna leukemija,
T-limfoblastični limfom, akutna limfatična leukemija, hronična mijeloična
leukemija, Hodgkin limfom, Non-Hodgkin limfom)
7.         Mijelodisplastični sindrom
8.         Mijeloproliferativni poremećaji
9.         Sistemska mastocitoza
10.        Kožne bolesti (povremeni angioedem sa eozinofilijom, bulozni pemfigoid,
Kimurina bolest, pemfigus)
11.        Lijekovima izazvana eozinofilija (npr. ingestija L-triptofana)
12.        Imunodeficijentna stanja
13.        Hipereozinofilni sindrom
14.        Insuficijencija nadbubrežne žlijezde
15.        Ateroembolijska bolest
16.        Eozinofilna pneumonija (akutna ili hronična)
17.        Zračenje / radio terapija
18.        Pernciozna anemija
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 86 
Home Laboratorij EOSINOPHIL COUNT (Eozinofili)