Vaš Doktor

SEDIMENTACIJA ERITROCITA, SE (Erythrocyte Sedimentation Rate - Westergren)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
SE eritrocita je mjera za taloženje eritrocita u uzroku krvi sa antikoagulansom tokom jednog sata. SE korelira sa sposobnošću eritrocita da agreriraju. U bolesnim stanjima najčešći uzrok povišene SE je povišena koncentracija proteina. Proteini djelovanjem na površinski naboj eritrocita uzrokuju njihovu agregaciju i na taj način povisuju SE. SE je nespecifični pokazatelj i male dijagnostičke vrijednosti, ali korisna je za praćenje napretka bolesti i odgovora na liječenje.

Normalan nalaz:  Muškarci: 0-15 mm/hr  Žene: 0-20 mm/hr

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Kolageno-vaskularne bolesti (collagen-vascular diseases)
2.         Infekcije (infections)
3.         Infarkt miokarda (MI)
4.         Neoplazme (neoplasms)
5.         Upalni-inflamatorni statusi: reaktantna akutna faza (inflammatory states:
acute-phase reactant)
6.         Hipertiroidizam (hyperthyroidism)
7.         Hipotiroidizam (hypothyroidism)
8.         Rule formacije: grupe crvenih krvnih zrnaca (rouleaux formation)
9.         Anemija
10.        Disproteinemija
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Bolest srpastih ćelija (Sickle cell disease)
2.         Policitemija (polycythemia)
3.         Kortikosteroidi (corticosteroids)
4.         Sferocitoza (spherocytosis)
5.         Anizocitoza (anisocytosis)
6.         Hipofibrinogenemija (hypofibrinogenemia)
7.         Porast viskoznosti seruma (increased serum viscosity)
8.         Poliglobulija
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 36 
Home Laboratorij SEDIMENTACIJA ERITROCITA, SE (Erythrocyte Sedimentation Rate - Westergren)