Vaš Doktor

FERRITIN, serum

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
U feritinu su vezane tkivne rezerve željeza. U akutnoj fazi jetrene bolesti praćene nekrozom povisuje se koncentracija serumskukog željeze, kao i koncentracija feritina, jer oštećeni hepatociti ne mogu zadržati stanične rezerve feritina i željeza.

Normalan nalaz: 100 – 200 ng/ml

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Akutna leukemija
2.         Upalne bolesti (infekcija pluća, uro-trakta, reumatoidni artritis, osteomijelitis)
3.         Bolest jetre: feritin raste zbog nekroze hepatocita (liver disease: ferritin
elevated from necrotic hepatocytes)
4.         Neoplazme: neuroblastom, limfomi, leukemija, karcinom grudi-dojki
(neoplasms: neuroblastomas, lymphomas, leukemia, breast carcinoma)
5.         Terapija nadoknade željeza (iron replacement therapy)
6.         Hemohromatoza (hemochromatosis)
7.         Hemosideroza (hemosiderosis)
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Sideropenična anemija (iron deficiency anemia)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 44 
Home Laboratorij FERRITIN, serum