Vaš Doktor

FDP (Fibrin Degradation Product)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
Fibrin degradacijski produkt, skupa sa koagulacijskim studijima i D-dimerima, je značajan pokazatelj za diseminiranu intravaskularnu koagolucaju.

Normalan nalaz:<10 pg/ml

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIC)
2.         Primarna fibroliza (primary fibrinolysis)
3.         Plućna embolija (pulmonary embolism)
4.         Teža bolest jetre (severe liver disease)

Napomena: Prisustvo reumatoidnih faktora može uzrokovati lažno povišenje FDP-a

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 43 
Home Laboratorij FDP (Fibrin Degradation Product)