Vaš Doktor

FIBRINOGEN

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Vrsta globulina (rastvorljive bjelančevine) krvne plazme, limfe, transudata i eksudata. Pri zgrušavanju krvi, dejstvom trombina pretvara se u nerastvorljivi fibrin.

Normalan nalaz: muškarci i žene iznad 10 godina 1,8 – 3,5 g/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Upale tkiva ili oštečenja: reaktantna proteinska akutna faza (tissue
inflammation or damage: acute-phase protein reactant)
2.         Akutne infekcije (acute infection)
3.         Maligne / zloćudne bolesti
4.         Nefritički sindrom
5.         Debljina
6.         Menstruacija
7.         Oralni kontraceptivi (oral contraceptives)
8.         Trudnoća (pregnancy)
9.         Infarkt miokarda (MI)
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIC)
2.         Hereditarna-nasljedna afibrinogenemija (hereditary afibrinogenemia)
3.         Primarna ili sekundarna fibrinoliza (primary or secondary fibrinolysis)
4.         Tjelesni napor
5.         Etanol
6.         Androgeni
7.         Valproična kiselina
8.         Kaheksija (cachexia)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 51 
Home Laboratorij FIBRINOGEN