Vaš Doktor

GASTRIN (serum)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Gastrin je po svojoj hemijskoj strukturi peptid koji je u tkivma i krvnoj cirkulaciji prisutan u nekoliko aktivnih oblika. Fiziološki učinci gastrina jesu stimulacija lučenja želudačne kiseline, enzima pankreasa, unutarnjeg faktora i pepsina. Koncentracija serumskog gastrina glavna je pretraga za dokazivanje gastrinoma.

Normalan nalaz: muškarci i žene 16-60 g. 25-90 ng/L, > 60 g. < 100

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Zollinger-Ellison -ov sindrom: gastrinom (Zollinger-Ellison syndrome:
gastrinoma)
2.         Hronični atrofični gastritis (chronic atrophic gastritis)
3.         Hronična bolest bubrega (chronic renal disease)
4.         Hipertireoidizam (Hyperthyreoidismus)
5.         Perniciozna anemija (pernicious anemia)
6.         Zauzet-okupiran antrum želuca (retained gastric antrum)
7.         Ulcus ventriculi (gastric ulcer)
8.         Opstrukcija pilorusa (pyloric obstruction)
9.         Maligne neoplazme želuca (malignant neoplasms of the stomach)
10.        Lijekovi: H2 blokatori, omeprazol, terapija kalcijem, kateholamini, inzulin,
cimetidin
11.        Ulcerativni colitis (ulcerative colitis)
Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Hipotireoidizam
2.         Atropin
3.         Litij
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 33 
Home Laboratorij GASTRIN (serum)