Vaš Doktor

GLOMERULAR BASEMENT MEMBRANE ANTIBODY

• Uvod • Prisutnost • Literatura

Uvod
Antitijela bazalne glomerularne membrane ukoliko se sintetiziraju u organizmu mogu biti uzročnik bolesti imunokompleksa ili autoimune bolesti, te glomerulonefritis može biti posljedica toga.

Normalan nalaz: negativan

Prisutnost / Prikazuje ga:
1.         Glomerulonefritis
2.         Goodpasture -ov sindrom (Goodpasture's syndrome)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 42 
Home Laboratorij GLOMERULAR BASEMENT MEMBRANE ANTIBODY