Vaš Doktor

ŠUK, GUK, GLUCOSE FASTING (Šečer u krvi)

• Uvod • Kriteriji za dijagnozu dijabetesa • Uzroci povišenih vrijednosti
• Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura
Uvod
Normalan nalaz (natašte): MGH 70 – 110 mg/dL; SI 3,9 – 6,1 mmol/L)

Kriteriji za dijagnozu dijabetesa
•           Simptomi dijabetesa plus slučajni nalaz glukoze u plazmi ≥ 11,1 mmol/L ili
•           Nivo glukoze natašte ≥ 7 mmol/L) ili
•           Za vrijeme OGTT-a nivo glukoze nakon dva sata ≥ 11,1 mmol/L

 

Uzroci povišenih vrijednosti (hiperglikemije)
1.         Diabetes mellitus
2.         Mjerenje nakon obroka
3.         Nedavna, i.v. infuzija glukoze
4.         Trenutna i.v. infuzija glukoze
5.         Lijekovi (glukokortikoidi, beta blokatori, nikotinska kiselina, estrogeni)
6.         Stresna hiperglikemija
7.         Cushingov sindrom
8.         Akromegalija
9.         Feokromocitom
10.        Glukagonom
11.        Bolest jetre
12.        Pankreatitis

 

Uzroci sniženih vrijednosti (hipoglikemije)

1.         Hipoglikemija izazvana lijekovima (inzulin, oralni hipoglikemici, pentamidin,
kinin, sulfonamidi i salicilna kiselina rijetko)
2.         Hipoglikemija izazvana alkoholom
3.         Bolest jetre
4.         Bubrežna bolest
5.         Bolest srca
6.         Sepsa
7.         Gladovanje
8.         Insuficijencija nadbubrežne žlijezde
9.         Hipopituitarizam
10.        Malignomi: tumori gušterače koji nisu beta stanični, fibrosarkom,
mezoteliom, rabdomiosarkom, lejomiosarkom, liposarkom,
hemangiopericitom, neurofibrom, limfosarkom, hepatocelularni karcinom,
tumori kore nadbubrežne žlijezde, karcinoidni tumori
11.        Inzulinom
12.        Autoimuna hipoglikemija (antitijela na inzulin, antitijela na inzulinske
receptore)
13.        Postprandijalna hipoglikemija (prirođeni nedostaci enzima uključenih u
metabolizam ugljikohodrata)
14.        Nasljedna intolerancija fruktoze
15.        Galaktosemija (nutritivna hipoglikemija – nastaje nakon gastrektomije,
idiopatska funkcionalna hipoglikemija)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 38 
Home Laboratorij ŠUK, GUK, GLUCOSE FASTING (Šečer u krvi)