Vaš Doktor

GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE SCREEN (blood), G-6-PD

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Deficit G-6-PD je najčešća nasljedna enzimopatija, spolno vezani poremećaj, koji uzrokuje hemolizu (ako je osoba izložena infekciji ili određenim lijekovima).

Normalno, G-6-PD reducira stanični NADPH (nukotinamid-adenin-dinukleotid fosfato oblik) pri oksidaciji glukoza-6-fosfata osiguravajući izvor energije za održavanje staničnog glutationa u reduciranom obliku. Ako nema reduciranog glutationa – lijekovi oksidativno oštećuju eritrocite

Ako je nedostatak otkriven, kvantitacija G-6-PD je neophodna; prikaz G-6-PD može biti lažno interpretiran kao “normalan nalaz” poslije jedne epizode hemolize jer veći G-6-PD deficit može uništiti ćelije (If a deficiency is detected, quantitation of G-6-PD is necessary; a G-6-PD screen may be falsely interpreted as "normal" after an episode of hemolysis because most G-6-PD deficient cells have been destroyed).

Uzrok povišenih vrijednosti:
1.         Hemolitička anemija
2.         Stres
3.         Retikulocitoza u novorođenčadi > 50%

Uzrok sniženih vrijednosti:
1.         Urođeni nedostatak enzima

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 43 
Home Laboratorij GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE SCREEN (blood), G-6-PD