Vaš Doktor

GGT (γ-Glutamyl Transferase)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Literatura

Uvod
GGT je enzim koji katalizuje prenos gama-glutamil grupe sa peptida davaoca na peptid primaoca.
•  γ -GT je povišen u mnogim vrstama bolesti jetre i žučnih puteva, te je zato njegova
upotreba u razlikovanja različitih vrsta jetrene bolesti ograničena i nije specifična
za jetrenu bolest jer povišen nivo može biti odraz bolesti drugih organa, kao što
su bubreg, pankreas i crijeva.
•  γ -GT ima ulogu u procjeni bolesnika koji imaju izolirani porast alkalne fosfataz
Kod tih bolesnika porast alkalne fosfataze može biti hepatobilijarnog ili koštanog
porijekla.
Ako je nivo γ -GT povišena, tada je porast alkalne fosfataze hepatobilijarnog
porijekla. Ako je nivo γ -GT normalan, tada se kliničar treba usredotočiti na 
bolesti kostiju koje se očituju povišenim nivoom alkalne fosfataze.

Normalan nalaz:
muškarci > 20 g. 11-55 U/L
žene       > 20 g.  9-35 U/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Akutni virusni hepatitis
2.         Hepatitis, steatoza i ciroza jetre
3.         Hronična bolest jetre uzrokovane alkoholom (chronic alcoholic liver disease)
Postoji izravna veza između uzimanja alkohola i γ -GT. Nivo γ -GT može
ostati povišen sedmicama nakon prestanka hroničnog uzimanja alkohola.
4.         Opstrukcijski ikterus
5.         Primarna bilijarna ciroza
6.         Sklerozirajući holangitis
7.         Cistična fibroza
8.         Infektivna mononukleoza
9.         Diabetes mellitus
10.        Neoplazme: hepatoma, metastatske bolesti jetre, karcinom pankreasa
11.        Sistemski lupus eritematodes (SLE)
12.        Bolesti bubrega, pankreasa i crijeva
13.        Kongestivna greška srca (CHF)
14.        Trauma
15.        Nefrotski sindrom (nephrotic syndrome)
16.        Sepsa (sepsis)
17.        Lijekovi: karbamazepin, cimetidin, furosemid, heparin, izotretinon,
metotreksat, oralni kontraceptivi, fenobarbital, fenitoin i valproična kiselina.

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 51 
Home Laboratorij GGT (γ-Glutamyl Transferase)