Vaš Doktor

HbA1C (Glycated - Glycosylated Hemoglobin)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Nivo glikatnog hemglobina reflektuje nivo kontrole glukoze prethodnih 60-90 dana.

Normalan nalaz za nedijabetičare:
5.5% - 8.5%, za dijabetičare 7.5% - 11.5% (dobra kontrola),
11.5% - 15% (osrednja kontrola), preko 15% (loša kontrola).

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Diabetes mellitus, nekontrolirani
2.         Trovanje olovom (lead toxicity)
3.         Alkoholizam (alcoholism)
4.         Sideropenična anemija-usljed nedostatka gvožđa (iron deficiency anemia)
5.         Hipertrigliceridemija (hypertriglyceridemia)

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Hemolitična anemija (hemolytic anemias)
2.         Sniženje broja eritrocita (decreased RBC survival)
3.         Trudnoća (pregnancy)
4.         Akutni ili hronični gubitak krvi (acute or chronic blood loss)
5.         Hronična bolest bubrega (chronic renal failure)
6.         Inzulinoma (insulinoma)
7.         Kongenitalna sferocitoza (congenital spherocytosis)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 56 
Home Laboratorij HbA1C (Glycated - Glycosylated Hemoglobin)