Vaš Doktor

HAM TEST (acid serum test) (Hamov test)

• Uvod • Pozitivan nalaz • Lažno pozitivan nalaz • Literatura

Uvod
Hamov test (test zakiseljavanja seruma) je specifičan test za dijagnozu paroksizmalne noćne hemoglobinurije (PNH – je jedini oblik stečenog poremećaja eritrocitne membrane, gdje poremećaj zahvata sve tri loze: eritrocitnu, leukocitnu i trombocitnu).

Normalan nalaz: negativan

Pozitivan nalaz daju:
1.         Paroksizmalna noćna hemoglobinurija (paroxysmal nocturnal
hemoglobinuria - PNH)

Lažno pozitivan nalaz daju:
1.         Nasljedna-hereditarna ili stečena sferocitoza (hereditary or acquired
spherocytosis)
2.         Skora transfuzija sa starim eritrocitima (recent transfusion with aged RBC)
3.         Aplastična anemija (aplastic anemia)
4.         Mijeloproliferativni sindrom (myeloproliferative syndromes)
5.         Leukemija (leukemia)
6.         Nasljedna-hereditarna diseritropoetična anemija tip II (hereditary
dyserythropoietic anemia type II - HEMPAS)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 41 
Home Laboratorij HAM TEST (acid serum test) (Hamov test)