Vaš Doktor

HEMOGLOBIN i HEMATOCRIT

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Hemoglobin se odnosi na koncentraciju hemoglobina u krvi. Hematokrit je definiran kao postotak krvi koji sačinjavaju eritrociti. Hemoglobin i hematokrit u osnovi pružaju iste podatke.

Budući da je ova povezanost čvrsta, nije potrebno objavljivati nalaze i hemoglobina i hematokrita. Koji će se od njih raditi, stvar je sklonosti liječnika. Uzroci lažno povišenih razina hemoglobina obuhvaćaju Iipemičnu plazmu i jako povećan broj leukocita (>50.000/mm3). Uzroci lažno visokih razina hematokrita uključuju krioproteine, divovske trombocite i jako povišenje broja leukocita

Normalne vrijednosti
(HGB, odrasle žene MHG 12,0 – 16,0 g/dL; SI 7,4 – 9,9 mmol/L)
(HGB odrasli muškarci MHG 13,0 – 18,0 g/dL; SI 8,1 – 11,2 mmol/L)
(HTC, odrasle žene MHG 36,0 – 46,0; SI 0,36 – 0,46)
(HTC, odrasli muškarci MHG 37,0 – 0,49; SI 0,37 -0,49)

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Hemokoncentracija (hemoconcentration)
2.         Dehidracija (dehydration)
3.         Tjelesni napor
4.         Policitemija rubra vera (polycythemia rubra vera)
5.         Hronična opstruktivna bolest pluća (COPD)
6.         Velike visine (high altitudes)
7.         Hiperbilirubinemija
8.         Jaka lipemija
9.         Bubrežni tumori

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Krvarenje: gastrointestinalno, genitourinarno (hemorrhage: GI, GU)
2.         Anemija (anemia)
3.         Maligniteti
4.         Trudnoća

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 44 
Home Laboratorij HEMOGLOBIN i HEMATOCRIT