Vaš Doktor

ELEKTROFOREZA HEMOGLOBINA (Hemoglobin Electrophoresis)

• Uvod • Normalan nalaz • Literatura

Uvod
Elektroforeza hemoglobina je ključna pretraga u dijagnostici talasemije, uz kvantativno određivanje relativnog odnosa pojedinih hemoglobinskih vrpci (HbA, HbA2, HbF).

Kod zdrave osobe oko 97% hemoglobina čini HbA dok na HbA2 otpada oko 2-3%, a na HbF manje od 1%. U talasemiji se zbog mutacije gena za alfa-lanace ili beta-lance smanjuje sinteza adultnog hemoglobina (HbA), a povećava se količina hemoglobina koji ne sadržavaju lanac koji se ne može sintetizovati: HbF, HbA2, HbH ili Bartov Hb, ovisno o tipu poremećaja.

Normalan nalaz:
HbA1 : 95-98%
HbA2: 1.5-3.5%a
HbF: <2%
HbC: negativan/odsutan
HbS: negativan/odsutan

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 42 
Home Laboratorij ELEKTROFOREZA HEMOGLOBINA (Hemoglobin Electrophoresis)