Vaš Doktor

HEPATITIS A ANTIBODY

• Uvod • Prisutnost • Literatura

Uvod
Normalan nalaz: negativan

Prisutnost / Prikazuje ga:
1.         Virusni hepatitis A; može biti IgM ili IgG: ako je IgM tada se radi o akutnom
hepatitisu; a ako je IgG radi se prethodnoj infekciji sa hepatitisom A (viral
hepatitis A; can be IgM or IgG: if IgM, acute hepatitis A; if IgG, previous 
infection with hepatitis A)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 46 
Home Laboratorij HEPATITIS A ANTIBODY