Vaš Doktor

HDL CHOLESTEROL (High-Density Lipoprotein)

• Uvod • Uzroci povišenih vrijednosti • Uzroci sniženih vrijednosti • Literatura

Uvod
Lipoproteini visoke gustoće (HDL) transportuju holesterol od perifernih tkiva do jetre (oko 20-30% ukupnog holesterola u serumu). Kako se tako smanjuje višak holesterola sa periferije, može se smatrati svojevrsnom zaštitom od nastanka ateroskleroze. Koncentracija HDL-holesterola, obrnuto, korelira sa rizikom nastanka koronarne bolesti.

Normal nalaz: muškarci > 1.0 mmol/L, a žene > 1.2 mmol/L

Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Primarna bilijarna ciroza
2.         Hronični hepatitis
3.         Trovanje
4.         Dugotrajni tjelesni napor
5.         Debljina
6.         Pušenje
7.         Lijekovi: etanol, oralni kontraceptivi, estrogeni, nikotinska kiselina, fenitoin,
poliklonirani hidrokarbonati
8.         Veći hirurški zahvati

Uzroci sniženih vrijednosti:
1.         Tangier -ova bolest (Tangier disease)
2.         Ateroskleroza
3.         Hiperlipoproteinemija III
4.         Diabetes mellitus
5.         Nedostatak apoproteina (deficiency of apoproteins)
6.         Bolesti jetre i bubrega
7.         Ingestija probukola (probucol ingestion)
8.         Lijekovi: hidrohlortiazid, progesteron, citrati, oksalati, fluoridi

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi
 

Select Language

Pretraga

Trenutno aktivnih Gostiju: 46 
Home Laboratorij HDL CHOLESTEROL (High-Density Lipoprotein)